سوالات متدوال

تیمهای استارتاپی فعال در حوزه های بهداشت و سلامت، آموزش، انرژی، آب و محیط زیست

با پر کردن فرم پذیرش اولیه میتوانید وارد فرایند ارزیابی و پذیرش مرکز شوید.
این مرکز در سال سه دوره برگزار میکند که زمانهای این دوره ها: اواسط اردیبهشت، اوایل مهرماه و اواخر دیماه می باشد.
خیر، یک از معیاریای پذیرش، داشتن تیم است.
کارگاه های آموزشی، جلسات منتورینگ، فضای کار اشتراکی، حمایت مالی در بازه پیش بذری، شبکه سرمایه گذارن
در بازه پیش بذری و به صورت اعتباری میباشد، به این معنی که پول نقد در اختیار تیمها قرار نمیگیرد، کردیت تیمها در قرارداشان شارژ میشود و با توجه به تشخیص کارشناسان مرکز هزینه های مورد تایید پرداخت میشود.
تمامی خدمات رایگان و بلاعوض است، در واقع شرکت سامسونگ مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه کارآفرینی انجام میدهد.
صفر درصد؛ از آنجا که مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر از پروژه های مسئولیت اجتماعی شرکت سامسونگ است، هیچ گونه سهام یا مالکیتی از استارتاپهای پذیریش شده برنمی دارد.
یکسال؛ مرکز فناوری سامسونگ هر سه ماه ونیم یکبار تیمهای پذیرفته شده را ارزیابی میکند و در صورتی که روند رشد آنها تاییدشود قرارداشان تمدید میگردد.حداکثر زمان استقرار هر تیم یکسال میباشد.
۱- موضوع طرح: ایده استارتاپ باید مرتبط با یکی از موضوعات آب، انرژی، سلامت، محیط زیست یا آموزش باشد. ۲-تحقیقات بازار: اندازه و حجم بازار ایده سنجیده شده باشد. ۳- نوع محصول: محصول استارتاپ باید اپلیکیشن، وبسایت یا نرم افزار باشد‌. ۴- ساختار تیم: کامل بودن تیم استارتاپی بررسی میشود.
آب، بهداشت و سلامت، انرژی، آب و محیط زیست
ثبت شرکت مانعی برای پذیرش در این مرکز نیست.