Samsung AUT Tech درباره

مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر (Samsung AUT Tech) سکوی راهکارآفرینی و میزبان استارتاپ هایی است که میخواهند راهکارهایی برای همگان بیافرینند. این مرکز کار خود را از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و هدف آن، حمایت از ایده های نوآورانه و استارتاپهای فعال در حوزه های بهداشت و سلامت، آب، محیط زیست، انرژی و آموزش است. این مرکز در کنار افزایش آگاهی عمومی نسبت به کاربرد فناوری و نوآوری در فضای کسب وکار، در پی فعال سازی و حمایت از تیمهای جوان در حوزه های یادشده است.

 

تیمهای پذیرش شده در این مرکز از فضای کاریِ اشتراکی برخوردار می شوند تا ایده های خود را در مسیری روشن و کارآمد پرورش داده و پروژه های خود را با تمرکز بیشتری توسعه دهند. مشاوره های فنی و تخصصی مربیان که به منظور حمایت از تیمها و کاهش چالش های کارآفرینی صورت میگیرد، فرآیند ایده تا محصول را کوتاه تر میکند و در نتیجه سرعت رشد استارتاپ ها در تعامل با شبکه ی افراد موثر در حوزه های تخصصی آنها افزایش مییابد.

 

به طور کلی خدمات ذیل به تیم های استارتاپی پذیرفته شده در مرکز ارایه میشود:

• استقرار در فضای کاری اشتراکی

• مشاوره فنی و تخصصی در زمینه پروژه های تحقیقاتی مرکز

• برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با فعالیت تیم ها

• تخصیص اعتبار مالی برای پیشبرد اهداف تیم ها (در صورت تایید مربیان و ناظران مرکز)

•شبکه سرمایه گذارن

 

مراحل کار تیم ها در مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر در سه سطح میباشد:


سطح اول - دوره برنا

دوره ای 3 ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه هستند، مشاوره و آموزش های لازم برای آشنایی با مفاهیم مدیریتی، پیاده سازی تئوری های مرتبط در پروژه های پژوهشی و کاربردی، سازمان دهی تیم ها، شناسایی گروه کاری و تثبیت ایده کاری داده می شود.


سطح دوم - دوره بینا

دوره ای 3 ماهه است که طی آن، تیم های فناور موفق در دوره برنا نمونه اولیه محصول خود را تولید می کنند و بازار کسب و کار خود را به خوبی می شناسند.


سطح سوم - دوره دانا

دوره ای 6 ماهه است که طی آن، تیم های موفق در دوره بینا و برنا محصول توسعه یافته خود را تجاری می کنند.