تفاوت های مرکز رشد با شتابدهنده


مراکز رشد سه تفاوت عمده با شتابدهنده ها دارند. این سه تفاوت عبارتند از:
مدت زمان استقرار استارتاپ ها
برداشت سهام از استارتاپ ها
نوع خدمات به استارتاپ ها

اولین تفاوت عمده مراکز رشد با شتابدهنده ها مدت زمان استقرار تیم ها در آنها ست.
شتابدهنده ها بین 3 الی 6 ماه یک تیم استارتاپی را نگه میدارند و در این مدت کوتاه فرایند شتابدهی را برای آنها پیاده سازی میکنند و در پایان دوره شتابدهی، با آنها خداحافظی میکنند و رابطه ی آنها با تیم ها در حد سهامدار باقی می ماند. اما در مراکز رشد تیم ها حداقل یکسال و حداکثر 5 سال فرصت دارند تا از امکانات مرکز استفاده کنند و کسب و کار خود را توسعه دهند.

دومین تفاوت مراکز رشد با شتابدهنده ها برداشت یا عدم برداشت سهام از استارتاپ ها ست.
شتابدهنده معمولا با انگیزه اقتصادی تاسیس می شوند، بنابراین از استارتاپ هایی که جذب میکنند، بنابرقرارداد خود، درصدی سهام برمیدارند. در حالی که مراکز رشد سازمان های غیرانتفاعی(ناسودبر) هستند و در ازای خدمات خود، سهام دریافت نمی کنند.

سومین تفاوت مراکز رشد با شتابدهنده ها نوع خدماتی است که به استارتاپ ها ارایه میدهند.
شتابدهنده در جزییات کسب و کار استارتاپ ها وارد می شود و با بکارگیری مکانیزم های متعدد و مجموعه مدیریتی شتابدهنده و تیم ستادی و منتورها (Mentors) سعی دارند که مسیر رشد کسب و کارها به چند ماه برسانند. ولی مراکز رشد در جزییات کسب و کارها دخالت چندانی نمیکنند و صرفا با فراهم آوردن امکانات مختلف مانند تامین فضا و امکانات دیگر سعی دارند به رشد استارتاپ ها کمک کنند.

.