اساتید و مشاوران

اساتید و مشاورانی که همراه مرکز بودند و دانش و تجربیاتشان را با تیمهای مرکز به اشتراک گذاشتند.

فرداد زند

مدرس دوره کسب وکارهای پلتفرم

توحید علی اشرفی

مدرس و مشاور بازاریابی دیجیتال

حامد بیدی

مشاوره و مدرس UI/UX/Usability Testing

مانوئل اوهنجانیانس

مدرس و مشاور بوم ناب

پشوتن پورپزشک

مشاور توسعه کسب و کار

محمد بشیر صدیقی

مدرس و مشاور ارزش گذاری استارتاپها

ریحانه خلیل پور

مدرس و مشاور تیم سازی و HR

عادل طالبی

مدرس بازاریابی محتوا

ناصر غانم زاده

مدرس سنجه های استارتاپی

نیلوفر طاهری

مشاور حقوقی

محمد یونسی

مشاور حقوقی

ستاره ایوبی

مشاور حقوقی

فرشاد محمودی

مدرس و مشاور استراتژی بازاریابی

نغمه عقیلی

مدرس سئو

محی الدین سنیسل

مدرس و مشاور نحوه ارایه

نگین یشمی

مشاور توسعه محصول

بابک کبیری

B2Bمدرس کسب و کارهای

امید اخوان

مدرس بوم ناب

امیرحسین عطارزاده

مدرس و مشاور Google Tools

فرهاد سپیدفکر

مدرس نحوه تقسیم سهام بین بنیانگذاران

افشین زندی

مدرس و مشاور Google Analytics