نحوه حمایت و خدمات

تیمهای پذیرش شده در این مرکز از فضای کاریِ اشتراکی برخوردار می شوند تا ایده های خود را در مسیری روشن و کارآمد پرورش داده و پروژه های خود را با تمرکز بیشتری توسعه دهند. مشاوره های فنی و تخصصی مربیان که به منظور حمایت از تیمها و کاهش چالش های کارآفرینی صورت میگیرد، فرآیند ایده تا محصول را کوتاه تر میکند و در نتیجه سرعت رشد استارتاپ ها در تعامل با شبکه ی افراد موثر در حوزه های تخصصی آنها افزایش مییابد. به طور کلی خدمات ذیل به تیم های استارتاپی پذیرفته شده در مرکز ارایه میشود:
• استقرار در فضای کاری اشتراکی
• مشاوره فنی و تخصصی
• برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با فعالیت تیم ها
• تخصیص اعتبار مالی برای پیشبرد اهداف تیم ها (در صورت تایید مربیان و ناظران مرکز)
• نقشه راه رشد هر استارتاپ، با توجه به نیاز آن تیم
•شبکه سرمایه گذاران

مراحل کار تیم ها در مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر در سه سطح میباشد:

 • دوره دانا

  سطح سوم
 • دورهای 6 ماهه است که در آن، تیمهای موفق در دوره ی برنا و بینا محصول توسعه یافته ی خود را تجاری کرده و برای جذب رسمایه اقدام میکنند.

 • دوره بینا

  سطح دوم
 • دوره ی 3 ماهه است که در آن، استارتاپهای موفق در دوره ی برنا نمونه اولیه ی محصول خود را توسعه میدهند، بازار محصولشان را شناسایی میکنند و در نهایت جریان درآمدی کسب وکارشان را فعال میکنند.

 • دوره برنا

  سطح اول
 • دورهای 3 ماهه است که در آن، به افراد یا گروههای مستعدی که ایده های نوآورانه دارند، مشاوره و آموز شهای لازم برای آشنایی با مفاهیم راه اندازی کسب و کار، اعتبارسنجی ایده، تحقیقات بازار و تیمسازی داده میشود.