فرایند پذیرش

این مرکز در طی هر سال، سه دوره (Cycle) برگزار میکند که زمانهای این دوره ها: اوایل اردیبهشت، اوایل شهریور و اواخر آذرماه می باشد. تیمهای استارتاپی فعال در حوزه های سلامت، انرژی، آموزش و محیط زیست می توانند از طریق تکمیل فرم پذیرش اولیه بصورت آنلاین وارد فرایند داوری این مرکز شوند.
فرمهای اولیه توسط کارشناسان و داوران مرکز بررسی میشود؛ در مرحله بعد به افرادی که ایده آنها در مرحله اولیه توسط کارشناسان مرکز پذیرفته شود، از طریق ایمیل اطلاع داده می شود تا فرم طرح پیشنهادی را تکمیل کنند. در نهایت از صاحبان طرح های پیشنهادی که طرح آنها پذیرفته شود، دعوت می شود در یک جلسه حضوری (Pitch Day) طرح خود را به هیات داوران سامسونگ-امیرکبیر ارایه دهند و به سوالات آنها پاسخ دهند.

داوری طرحها در مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر در سه مرحله انجام میشود:

 • داوری حضوری

  مرحله سوم
 • از افرادی که پروپزال آنها پذیرفته شده است، دعوت میشود در یک جلسه حضوری (Pitch Day) طرح پیشنهادی خود را به هیات داوران سامسونگ-امیرکبیر ارایه و به سوالات آنها پاسخ دهند.

 • Pitch Day
 • تکمیل پروپزال

  مرحله دوم
 • به افرادی که در مرحله اول پذیرفته میشود، از طریق ایمیل فرم پروپزال ارسال خواهد شد که باید آن را در بازه زمانی تعیین شده، تکمیل و ارسال نمایند.

 • ایمیل مرکز
 • فرم پذیرش اولیه

  مرحله اول
 • در این مرحله صاحبان ایده، فرم پذیرش را بصورت آنلاین تکمیل میکنند؛ در این فرم بصورت خلاصه در خصوص طرح و تاثیری که طرح خود در جامعه میگذارد، توضیح میدهند.

 • فرم پذیرش اولیه