یازدهمین دوره شتابدهی مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر

یازدهمین دوره شتابدهی مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر


مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر (Samsung AUT Tech) شتابدهنده تخصصی و حامی استارتاپهای حوزه های سلامت، آموزش، محیط زیست و انرژی است. با نگاه به چالش های فراگیر حوزه سلامت در شرایط فعلی و رشد چندبرابری استارتاپهای سلامت این مرکز در این دوره، سامسونگ امیرکبیر قصد دارد در یازدهمین دوره شتابدهی خود از استارتاپهای حوزه سلامت دیجیتال حمایت ویژه ای انجام دهد و پذیرش این دوره را اختصاص داده به ایده هایی که راهکارهای نواورانه در محورهای زیر ارایه دهند.

مشاوره و مراقبت پزشکی از راه دور

پیگیری بیماران و مدیریت بیماری

آموزش سلامت و مراقبت های فردی و سبک زندگی سالم

کاهش هزینه‌های سیستم سلامت


#دوره یازدهم، سکوی پرشتاب سلامت


فرم پذیرش اولیه

خدمات

خدماتی که مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر به استارتاپهای مستقر ارایه میدهد:

برنامه شتابدهی

نقشه راه رشد هر استارتاپ، با توجه به نیاز آن تیم

کارگاه های آموزشی

کارگاه‌ و دوره‌های آموزشی تخصصی متناسب با نیاز تیمها

جلسات مشاوره

برخورداری از مشاوره مربیان و تجربیات کارآفرینان برتر

فضای کار اشتراکی

محیط کاری پویا در راستای افزایش بهره‌وری و ایجاد هم افزایی بین تیمها

حمایت مالی

حمایت مالی در بازه پیش بذری و بصورت اعتباری

شبکه سرمایه گذاران

معرفی به سرمایه داران معتبر و شرکتهای سرمایه گذاری ریسک پذیر

معیارهای پذیرش

متریکهای اصلی که برای ورود تیمها بررسی میشوند عبارتند از:

ایده مرتبط با یکی از محورهای چهارگانه‌ی دوره‌ی یازدهم باشد.

85%

ارائه‌دهندگان ایده در قالب تیم باشند.

95%

MVP ایده آماده باشد.

85%

ایده در بستر اپلیکیشن یا وب‌سایت باشد.

95%

اندازه بازار ایده متناسب باشد.

80%

+02191014111