نحوه حمایت و خدمات

تیمهای پذیرش شده در این مرکز از فضای کاریِ اشتراکی برخوردار می شوند تا ایده های خود را در مسیری روشن و کارآمد پرورش داده و پروژه های خود را با تمرکز بیشتری توسعه دهند. مشاوره های فنی و تخصصی مربیان که به منظور حمایت از تیمها و کاهش چالش های کارآفرینی صورت میگیرد، فرآیند ایده تا محصول را کوتاه تر میکند و در نتیجه سرعت رشد استارتاپ ها در تعامل با شبکه ی افراد موثر در حوزه های تخصصی آنها افزایش مییابد. به طور کلی خدمات ذیل به تیم های استارتاپی پذیرفته شده در مرکز ارایه میشود:
• استقرار در فضای کاری اشتراکی
• مشاوره فنی و تخصصی
• برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با فعالیت تیم ها
• تخصیص اعتبار مالی برای پیشبرد اهداف تیم ها (در صورت تایید مربیان و ناظران مرکز)
• نقشه راه رشد هر استارتاپ، با توجه به نیاز آن تیم
•شبکه سرمایه گذاران

مراحل کار تیم ها در مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر در سه سطح میباشد:

 • دوره دانا

  سطح سوم
 • دوره ای 6 ماهه است که طی آن، تیم های موفق در دوره بینا و برنا محصول توسعه یافته خود را تجاری می کنند. • دوره بینا

  سطح دوم
 • دوره ای 3 ماهه است که طی آن، تیم های فناور موفق در دوره برنا نمونه اولیه محصول خود را تولید می کنند و بازار کسب و کار خود را به خوبی می شناسند. • دوره برنا

  سطح اول
 • دوره ای 3 ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه هستند، مشاوره و آموزش های لازم برای آشنایی با مفاهیم مدیریتی، پیاده سازی تئوری های مرتبط در پروژه های پژوهشی و کاربردی، سازمان دهی تیم ها، شناسایی گروه کاری و تثبیت ایده کاری داده می شود.